Object structure
Title:

Podejście procesowe według norm ISO serii 9000 - istota i ewolucja

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Process approach according to ISO 9000 standards – essence and evolution

Creator:

Brzozowski, Tomasz ; Rogala, Piotr

Subject and Keywords:

proces ; podejście procesowe ; ISO 9001 ; process ; process approach

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 470; s. 19-28

Abstrakt:

Podejście procesowe jest jednym z najważniejszych i najpowszechniej stosowanych orientacji w zarządzaniu organizacjami. Jest ono podstawą wielu koncepcji zarządzania, takich jak lean management, six sigma czy też systemów zarządzania jakością zgodnych z wymaganiami norm ISO serii 9000. Wytyczne dotyczące stosowania podejścia procesowego w tych normach ewoluowały wraz z pojawianiem się kolejnych edycji poszczególnych norm z serii. Na przestrzeni lat pojawiały się zmodyfikowane definicje w normie terminologicznej ISO 9001, rozszerzone wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością w normie ISO 9001 i dodatkowe wskazówki w normie ISO 9004. W artykule przeprowadzono analizę istoty i ewolucji podejścia procesowego w świetle zapisów norm ISO serii 9000. Stwierdzono, że informacje na temat podejścia procesowego, zawarte w poszczególnych normach, uzupełniają się, przy czym stanowią jedynie podstawę do skutecznego wdrożenia podejścia procesowego w organizacjach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.470.02

Language:

pol

Relation:

Biznes i środowisko – wybrane problemy ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 470

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: