Object structure
Title:

Świadomość ekologiczna mieszkańców województwa dolnośląskiego w świetle badań ankietowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Ecological awareness of residents of Lower Silesia province in the context of survey

Creator:

Barczyk, Anna

Subject and Keywords:

świadomość ekologiczna ; zrównoważony rozwój ; badanie ankietowe ; województwo dolnośląskie ; ecological awareness ; sustainable development ; survey ; Lower Silesia province

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 470; s. 9-18

Abstrakt:

Realizacja idei zrównoważonego rozwoju jest jednym z kierunków, które obrała Polska, co wyraża w licznych deklaracjach i aktach politycznych. Jednak wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego nie tylko powinno się odbywać na poziomie państwa i jednostek samorządowych, ale przede wszystkim przejawiać się w świadomości ekologicznej każdego człowieka. W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczących świadomości ekologicznej osób zamieszkujących województwo dolnośląskie z uwzględnieniem podziału na mieszkańców obszarów wiejskich oraz małych i dużych miast regionu. Celem badań było określenie stopnia realizacji społecznego wymiaru koncepcji rozwoju zrównoważonego w badanym regionie, który określa się między innymi poprzez świadomość ekologiczną jego mieszkańców. Porównanie odpowiedzi respondentów w poszczególnych grupach pozwoliło na wskazanie podobieństw i różnic w postawach proekologicznych wynikających z miejsca zamieszkania. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań dokonano oceny stopnia realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie społeczeństwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.470.01

Language:

pol

Relation:

Biznes i środowisko – wybrane problemy ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 470

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: