Object

Title: Spójność w krajach UE15 po kryzysie fiskalnym

Title in english:

Cohesion in the EU15 after the fiscal crisis

Creator:

Tomczak, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 466, s. 213-222

Abstrakt:

W oparciu o spełnienie nominalnych kryteriów konwergencji monetarnej i dyscypliny fiskalnej, do 2001 r. 12 krajów przyjęło wspólną walutę, po czym nastąpił okres rozwoju gospodarczego wszystkich państw strefy euro. Kryzysy zadłużeniowy i fiskalny ujawniły, że kraje strefy euro nie dokończyły procesu integracji, co stanowi przeszkodę w ich rozwoju. Kraje UE po kryzysach mają obniżoną konkurencyjność, wyższe zadłużenie publiczne i politykę pieniężną o niskiej skuteczności. Celem badania jest odpowiedź na pytanie, jaką rolę odegrało w tym procesie przyjęcie wspólnej waluty i jakie inne czynniki tu oddziaływały. Tezą jest stwierdzenie, to nie przyjęta waluta ani kryteria fiskalne, a konwergencja realna, w tym poziom konkurencyjności gospodarek krajowych i wydajności pracy, w największym stopniu determinują spójność. Jedną z przyczyn problemów jest niedobór wspólnych mechanizmów polityki gospodarczej oraz nierównowagi wewnętrzne. Głównym wnioskiem jest stwierdzenie, że kraje strefy euro powinny przyjąć wspólne ramy polityki fiskalnej oraz skoordynować krajowe polityki rozwoju gospodarczego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.466.22 ; oai:dbc.wroc.pl:37041

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 466 ; Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Edition name Date
Spójność w krajach UE15 po kryzysie fiskalnym Jul 4, 2019

Similar

This page uses 'cookies'. More information