Object structure
Title:

Spójność w krajach UE15 po kryzysie fiskalnym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cohesion in the EU15 after the fiscal crisis

Creator:

Tomczak, Agnieszka

Subject and Keywords:

polityka fiskalna ; kryzys ; polityka spójności ; fiscal policy ; crisis ; cohesion policy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 466, s. 213-222

Abstrakt:

W oparciu o spełnienie nominalnych kryteriów konwergencji monetarnej i dyscypliny fiskalnej, do 2001 r. 12 krajów przyjęło wspólną walutę, po czym nastąpił okres rozwoju gospodarczego wszystkich państw strefy euro. Kryzysy zadłużeniowy i fiskalny ujawniły, że kraje strefy euro nie dokończyły procesu integracji, co stanowi przeszkodę w ich rozwoju. Kraje UE po kryzysach mają obniżoną konkurencyjność, wyższe zadłużenie publiczne i politykę pieniężną o niskiej skuteczności. Celem badania jest odpowiedź na pytanie, jaką rolę odegrało w tym procesie przyjęcie wspólnej waluty i jakie inne czynniki tu oddziaływały. Tezą jest stwierdzenie, to nie przyjęta waluta ani kryteria fiskalne, a konwergencja realna, w tym poziom konkurencyjności gospodarek krajowych i wydajności pracy, w największym stopniu determinują spójność. Jedną z przyczyn problemów jest niedobór wspólnych mechanizmów polityki gospodarczej oraz nierównowagi wewnętrzne. Głównym wnioskiem jest stwierdzenie, że kraje strefy euro powinny przyjąć wspólne ramy polityki fiskalnej oraz skoordynować krajowe polityki rozwoju gospodarczego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.466.22

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 466

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: