Object structure
Title:

Rozwój badań statystyki regionalnej na potrzeby monitorowania polityki spójności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Development of regional statistics research for monitoring of cohesion policy

Creator:

Pieniążek, Marek ; Rogalińska, Dominika

Subject and Keywords:

statystyka regionalna ; statystyka publiczna ; monitoring ; polityka spójności ; regional statistics ; cohesion policy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 466, s. 178-185

Abstrakt:

Monitorowanie polityki spójności jest niezwykle ważne dla jej właściwego prowadzenia. Dostarcza ono obiektywnych danych i pozwala na ocenę zachodzących zmian. Statystyka publiczna jest kluczowym partnerem w budowie systemu monitorowania tej polityki. Od 2013 r. Główny Urząd Statystyczny w ramach współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, a obecnie Ministerstwem Rozwoju prowadzi prace badawcze, których celem jest poszerzenie oferty informacyjnej i dostosowanie jej do potrzeb polityki spójności. W niniejszym artykule przedstawiono zakres tych prac – ich cele, metody i wybrane wyniki. Zaprezentowane prace dotyczą m.in. monitorowania realizacji zapisów dokumentów strategicznych, przemian obszarów funkcjonalnych i świadczenia usług publicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.466.18

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 466

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: