Object structure
Title:

Modele zarządzania zespołem projektowym w branży informatycznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Models of project team management in the IT industry

Creator:

Trzecieski, Andrzej ; Spałek, Seweryn

Subject and Keywords:

zespół projektowy ; struktura sieciowa ; zarządzanie zespołem ; Agile ; project team ; network structures ; team management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 463, s. 404-115

Abstrakt:

Firmy programistyczne należą do branży, w której powszechnie stosuje się zarządzanie projektami oraz koncepcję pracy w zespołach. Celem niniejszego artykułu są rozważania teoretyczne dotyczące analizy modeli zarządzania zespołami projektowymi w sektorze informatycznym (IT). W artykule omówiono klasyczne modele zarządzania zespołami projektowymi, pracę zespołów w strukturze sieciowej oraz dokonano przeglądu uwarunkowań związanych z tym obszarem w zwinnych metodach zarządzania projektami (Agile Project Management – APM). W większości projektów informatycznych właściwe jest wdrożenie zespołu sieciowego, którego struktura jest zmienna w czasie oraz nie posiada stałego składu. Jednakże w niektórych przypadkach stosuje się modele klasyczne, szczególnie model chirurgiczny. Rekomenduje się przeprowadzenie badań dotyczących zależności struktur sieciowych i efektywności zespołów projektowych w branży IT oraz zależności pomiędzy określonymi funkcjami personalnymi członków tych zespołów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.463.34

Language:

pol

Relation:

Nowe kierunki w zarządzniau przedsiębiorstwem ; Procesy i projekty w zarzadznaiu zmianami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 463

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: