Object structure
Title:

Możliwości wykorzystania projektów hybrydowych w procesie rewitalizacji gmin w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Possibilities of use of hybrid projects in the process of revitalization of communes in Poland

Creator:

Kola-Bezka, Maria

Subject and Keywords:

rewitalizacja ; public private partnership ; partnerstwo publiczno-prywatne ; projekty hybrydowe ; revitalization ; hybrid projects

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 466, s. 137-145

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości i zasadności realizowania gminnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Polsce w formie projektów hybrydowych, tj. przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) finansowanych z funduszy unijnych, oraz wskazanie ich zalet i wad. Do realizacji tego celu wykorzystano metodę analizy raportów i opracowań dotyczących PPP i projektów hybrydowych w Polsce, jak również regulacji stanowiących ramy prawne rewitalizacji i sankcjonujących wykorzystanie funduszy UE do finansowania przedsięwzięć PPP. Przeprowadzone analizy wskazują, że projekty hybrydowe mogą być atrakcyjną formą przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ponieważ łączą w sobie zalety wynikające z zaangażowania w projekt publiczny kapitału prywatnego oraz funduszy UE, umożliwiając jednocześnie realizację podstawowej zasady rewitalizacji, tj. partycypacji społecznej, oraz zapewniając wymaganą przez regulacje formalnoprawne komplementarność finansową

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.466.14

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 466

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: