Object structure
Title:

Polityka ukierunkowana terytorialnie jako nowe podejście do procesów klasteringu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Place based policy as a new approach to cluster processes

Creator:

Kaźmierska, Sylwana

Subject and Keywords:

klastry ; polityka regionalna ; obszar ; polityka ukierunkowana terytorialnie ; polityka rozwoju w oparciu o klastry ; clusters ; regional policy ; territory ; place based policy ; cluster based policy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 466, s. 128-136

Abstrakt:

Inicjowanie budowy klastrów jest od szeregu lat w krajach Unii Europejskiej wiodącą ideą aktywizacji regionalnej. Za najbardziej preferowany dotąd model tej polityki w krajach Unii Europejskiej można uznać koncepcję tzw. polityki rozwoju w oparciu o klastry (cluster-based policy). W myśl tej koncepcji klastry stają się narzędziem wsparcia i aktywizacji rozwoju regionalnego. Istnieje jednak szereg barier związanych z tą polityką, stawiających pod znakiem zapytania jej dalsze stosowanie. W tym kontekście przeanalizowana zostanie nowa koncepcja polityki regionalnej – tzw. polityka ukierunkowana terytorialnie (place-based policy). Celem artykułu jest porównanie obu tych koncepcji, biorąc pod uwagę ich mechanizmy, a także przedstawienie charakteru barier występujących w realizowanej dotąd polityce klastrowej i argumenty przemawiające za jej przemodelowaniem

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.466.13

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 466

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: