Object structure
Title:

Zarządzanie projektami na przykładzie japońskiego lidera łańcucha dostaw – studium przypadku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Project management illustrated with the example of Japanese supply chain leader – the case study of company N

Creator:

Jagoda, Agnieszka ; Kołakowski, Tomasz

Subject and Keywords:

zarządzanie projektem ; łańcuch dostaw ; firma japońska ; project management ; supply chain ; a Japanese company

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 463, s. 158-170

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano problematykę zarządzania projektami w kontekście funkcjonowania łańcuchów dostaw, w których rolę lidera pełni przedsiębiorstwo japońskie. W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólnie istotę projektu i zarządzania projektami w odniesieniu do funkcjonowania łańcucha dostaw. Następnie wskazano etapy i działania, które zdaniem autorów warunkują skuteczną i efektywną ich implementację w ramach tych specyficznych organizacji sieciowych. Wskazano tu na dwa etapy wdrażania projektów warunkowane specyficzną, wielopodmiotową strukturą łańcuchów dostaw, tj. etap koncepcyjno-badawczy oraz etap analityczno-wdrożeniowy. W tej części dokonano także zestawienia proponowanych analiz, technik i narzędzi możliwych do wykorzystania na każdym etapie ich wdrażania. Druga część pracy zawiera studium przypadku wdrażania projektów w ramach łańcucha dostaw, w którym rolę lidera pełni firma japońska

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.463.13

Language:

pol

Relation:

Nowe kierunki w zarządzniau przedsiębiorstwem ; Procesy i projekty w zarzadznaiu zmianami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 463

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: