Object structure
Title:

Odmienność regionalna alokacji funduszy europejskich w Polsce w ramach polityki spójności w perspektywie 2007-2013

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regional variation of allocation of European funds in Poland in cohesion policy in 2007-2013

Creator:

Jegorow, Dorota

Subject and Keywords:

fundusze europejskie ; polityka spójności ; rozwój regionalny ; Unia Europejska ; zróżnicowanie regionalne ; European funds ; cohesion policy ; regional development ; European Union ; regional differentiation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 466, s. 119-127

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja ilościowego wymiaru alokacji środków wpisanych w politykę spójności w perspektywie 2007-2013 w Polsce. Układ regionalny analizy tworzą województwa, a rzeczowy kluczowe programy rozwojowe. Relacyjnej analizie statystycznej poddane zostały dane pochodzące z baz Głównego Urzędu Statystycznego. Kontekst jakościowy analizy wpisany został w studia literaturowe. Zidentyfikowana w procesie badawczym wysoka dyspersja w poziomie absorpcji funduszy europejskich świadczy o istotnie zróżnicowanym oddolnym potencjale rozwojowym regionów na niekorzyść województwa lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.466.12

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 466

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: