Object structure
Title:

Potencjał innowacyjny województwa dolnośląskiego na tle regionów Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Innovative potential of Lower Silesian voivodship against the Europaen Union regions

Creator:

Girul, Agata ; Stańczyk, Elżbieta

Subject and Keywords:

innowacyjność ; zasoby ludzkie ; powiązania kooperacyjne i przedsiębiorczość ; aktywa intelektualne ; innovation ; human resources ; linkages & entrepreneurship ; intellectual assets

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 466, s. 88-97

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano potencjał innowacyjny województwa dolnośląskiego na tle regionów UE w oparciu o wyniki badań Komisji Europejskiej. Zgodnie z przyjętą w tych badaniach metodologią dolnośląskie, niezmiennie od 2004 r. (podobnie jak Polska), zaliczane było do grupy umiarkowanych innowatorów, osiągając porównywalny poziom w zakresie innowacyjności, jak śląskie i małopolskie oraz niektóre regiony Hiszpanii, m.in. sąsiadujące z sobą Castilla-la Mancha i Región de Murcia. Do relatywnie dobrych wyników Dolnego Śląska w skali Polski i Europy zaliczono poziom zatrudnienia w sektorach gospodarki opartej na wiedzy oraz stan zasobów ludzkich dla nauki i techniki. Natomiast słabą stroną województwa dolnośląskiego był poziom aktywności przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej, m.in. niskie nakłady na działalność B+R oraz aktywa intelektualne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.466.09

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 466

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: