Object structure

Title:

Rola IT we współczesnych modelach biznesu

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

IT alignment to modern business models

Creator:

Sobińska, Małgorzata

Subject and Keywords:

modele biznesu ; dopasowanie IT do biznesu ; zarządzanie IT ; rola działu IT ; business models ; business-IT alignment ; IT management ; IT department role

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 3 (41), s. 92-105

Abstrakt:

Warunkiem trwałej przewagi konkurencyjnej współczesnych firm staje się zdolność do konsekwentnego rozwijania potencjału IT szybciej, taniej i bardziej strategicznie niż konkurenci, a działy informatyczne powinny odgrywać kluczową rolę w zapewnianiu właściwego wykorzystania potencjału IT. Jednym z głównych powodów niepełnego wykorzystania przez organizacje zasobów i inwestycji w IT jest słabe dopasowanie sfery biznesu i sfery IT. Dostosowanie celów IT do celów biznesowych jest nie tylko kwestią osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, ale warunkiem przetrwania organizacji. Chociaż powszechnie mówi się o znaczeniu IT w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, w praktyce trudno określić i ocenić wszystkie osiągane dzięki IT korzyści. W artykule dokonano próby przedstawienia kluczowych aspektów związanych z funkcjonowaniem IT we współczesnej praktyce zarządzania, przy czym szczególną uwagę zwrócono na ewolucję roli działów IT, które wraz z postępującymi procesami globalizacji, usieciowienia i wirtualizacji firm zmieniają się z realizatora procesów i usług w kierunku inicjatora/koordynatora współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług oraz coacha/doradcy w zakresie ich implementacji i doskonalenia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2016.3.08

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 3 (41)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu