Object structure
Title:

Wybrane podatności i zagrożenia bezpieczeństwa środowiska wirtualnego w organizacji

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Selected security vulnerabilities and threats in the virtual environment in organizations

Creator:

Rot, Artur

Subject and Keywords:

wirtualizacja ; maszyny wirtualne ; bezpieczeństwo środowiska wirtualnego ; zagrożenia ; podatności ; virtualization ; virtual machines ; virtual environment security ; threats ; vulnerabilities

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 3 (41), s. 64-75

Abstrakt:

Wdrożenie w organizacji technologii wirtualnych pozwala uzyskać wiele korzyści, wśród których najważniejsze to lepsze wykorzystanie zasobów informatycznych oraz wyższa ich wydajność, skrócenie reakcji organizacji na potrzeby biznesowe przez dynamiczną optymalizację środowisk oprogramowania, ograniczenie kosztów przyszłej rozbudowy infrastruktury IT, niższe nakłady operacyjne oraz wyższy stopień bezawaryjności i zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych. Jednakże potencjalne zalety tych rozwiązań nie mogą przysłaniać niezwykle istotnej kwestii, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa systemom pracującym w środowisku wirtualnym. Ze względu na dużą liczbę zagrożeń i podatności wymaga ono stosowania specjalistycznych narzędzi, a także odpowiednich umiejętności od administratorów systemów IT. Artykuł prezentuje zalety i możliwości tej formy organizacji środowiska informatycznego, ale przede wszystkim wyszczególnia wiele podatności i zagrożeń, na jakie jest ono narażone

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2016.3.06

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 3 (41)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: