Object structure
Title:

Metody i narzędzia rozwiązywania problemów komunikacji w relacji IT–biznes w projektach informatycznych

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Methods and tools of solving communication problems in relation IT–business in IT projects

Creator:

Chomiak-Orsa, Iwona ; Kołtonowska, Alicja

Subject and Keywords:

metoda ; narzędzie ; technika ; projekt informatyczny ; komunikacja ; methods ; tools ; techniques ; IT project ; communication

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 3 (41), s. 28-40

Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie metod i narzędzi rozwiązywania problemów pojawiających się w komunikacji na styku relacji IT–biznes w procesie wytwórczym oprogramowania. W tekście wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z badanym problemem, takie jak metoda, narzędzie i technika, zaprezentowano też problemy i przyczyny, które wskazywali uczestnicy procesu wytwórczego oprogramowania w trakcie badań prowadzonych przez autorki podczas ich uczestnictwa w projektach informatycznych. Zidentyfikowane problemy skłoniły autorki do głębszej analizy przyczyn i do poszukiwania metod, technik i narzędzi ich rozwiązywania. Niniejszy artykuł jest kontynuacją publikacji o tytule Identyfikacja problemów komunikacji w relacji IT–biznes w projektach informatycznych. Spojrzenie z perspektywy uczestnika procesu wytwórczego zamieszczonej w poprzednim numerze Informatyki Ekonomicznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2016.3.03

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 3 (41)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: