Object structure
Title:

Implementacja metody Analytic Hierarchy Process w pakiecie AHPmethod programu R

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Implementation of Analytic Hierarchy Process method in AHPmethod of R package

Creator:

Bartłomowicz, Tomasz

Subject and Keywords:

Analytic Hierarchy Proces (AHP) ; pakiet AHPmethod ; program R ; AHPmethod package ; R program

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 3 (41), s. 19-27

Abstrakt:

Jedną z metod wspomagającą podejmowanie decyzji w warunkach złożonego problemu decyzyjnego, zawierającego więcej niż jedno kryterium decyzyjne, jest metoda Analytic Hierarchy Process (AHP). Ze względu na dekompozycyjny charakter metody jest to również narzędzie pomiaru i analizy preferencji konsumentów. Celem artykułu jest prezentacja autorskiego pakietu AHPmethod dla programu R. W artykule, oprócz funkcji pakietu AHPmethod, zaprezentowano zastosowanie pakietu w badaniach marketingowych na przykładzie pomiaru preferencji nabywców telefonów komórkowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2016.3.02

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 3 (41)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: