Object structure
Title:

Analiza porównawcza pakietów metody Analytic Hierarchy Process programu R

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Comparative analysis of Analytic Hierarchy Process R packages

Creator:

Bartłomowicz, Tomasz

Subject and Keywords:

Analytic Hierarchy Proces (AHP) ; pakiety ahp i AHPmethod ; program R ; ahp and AHPmethod R packages ; R program

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 3 (41), s. 9-18

Abstrakt:

Jedną z metod wspomagających podejmowanie decyzji w warunkach złożonego problemu decyzyjnego, który zawiera więcej niż jedno kryterium decyzyjne, jest metoda Analytic Hierarchy Process (AHP). Metoda doczekała się wielu implementacji zarówno komercyjnego, jak i niekomercyjnego oprogramowania komputerowego. Przykładami tego ostatniego, w postaci pakietów ahp oraz AHPmethod, są moduły programu R. W artykule dokonano porównania możliwości obu pakietów, wskazując zalety i wady każdego z rozwiązań. W ocenie m.in. rodzaju, układu oraz poprawności uzyskiwanych wyników w analizie wykorzystano internetowy przykład problemu decyzyjnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2016.3.01

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 3 (41)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: