Object structure
Title:

Wsparcie rozwoju klastrów w Polsce w perspektywie finansowej 2014-2020

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Support for the development of clusters in Poland in the 2014-2020 financial perspective

Creator:

Bucka, Maria

Subject and Keywords:

klaster ; polityka klastrowa ; programy operacyjne ; konkurencyjność ; internacjonalizacja ; polityka spójności ; cluster ; cluster policy ; operational programs ; competitiveness ; internationalization ; cohesion policy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 466, s. 63-70

Abstrakt:

Klastry stanowią istotny element każdej gospodarki. Obecność struktur klastrowych w gospodarce świadczy bowiem o poziomie jej rozwoju; a także wskazuje na jej potencjał oraz dalsze perspektywy rozwojowe. Ze względu na różnorodność struktur klastrowych nie ma dla wszystkich jednolitego zestawu instrumentów wspierających ich rozwój. Konieczne jest stosowanie różnych; odpowiednio dostosowanych do danego typu klastra instrumentów. Celem opracowania jest przedstawienie możliwości uzyskania przez klastry dofinansowania w ramach budżetu na lata 2014-2020

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.466.06

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 466

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: