Object structure
Title:

Charakterystyka użytkowa i właściwości fizykochemiczne naturalnej substancji słodzącej taumatyny

Group publication title:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies

Title in english:

Characteristics of utility and physico-chemical properties of natural sweetener thaumatin

Creator:

Drzewiecka, Alicja

Subject and Keywords:

taumatyna ; słodkie białko ; naturalna substancja słodząca ; thaumatin ; sweet protein ; natural sweetener

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2016, Nr 1 (20), s. 32-42

Abstrakt:

Na rynku żywnościowym coraz częściej pojawiają się różne środki słodzące. Najczęściej stosowaną naturalną substancją słodzącą jest taumatyna (E 957), która została wyizolowana z owoców katemfe Thaumatococcus daniellii. Jest doskonałą naturalną alternatywą dla cukru oraz sztucznych środków słodzących. Jest też jedyną substancją intensywnie słodzącą dopuszczoną w Polsce, która nie wymaga ustalenia poziomu tolerancji oraz dla której nie ma określonego ADI (acceptable daily intake). Jest substancją 2000–3000 razy słodszą od sacharozy. Celem podjętej pracy było scharakteryzowanie taumatyny, a szczególnie omówienie jej cennych właściwości i zastosowania. Publikacja ta jest pracą przeglądową

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nit.2016.1.03

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2016, Nr 1 (20)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: