Object structure
Title:

Wyzwania UE w zakresie zrównoważonego rozwoju w wymiarze ekologicznym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

European Union’s challenges for sustainable growth in the ecological dimension

Creator:

Baran, Bernadeta

Subject and Keywords:

środowisko ; zrównoważony rozwój ; polityka gospodarcza ; environment ; sustainable development ; economic policy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 466, s. 22-31

Abstrakt:

W artykule wskazano najważniejsze wyzwania dla rozwoju zrównoważonego w wymiarze ekologicznym; przed jakimi staje obecnie Unia Europejska. Z lektury licznych raportów i wskaźników analizujących wpływ działalności gospodarczej na środowisko wynika; że jego skala jest bardzo duża. Istnieje więc potrzeba głębokiego uświadomienia tego problemu; ograniczeń wynikających z wydolności planety i znaczenia uwarunkowań środowiskowych dla jakości życia. Z przeprowadzonej analizy wynika; że ani postępy teoretyczne; ani wzrost świadomości ekologicznej czy nawet praktyczne ekoinnowacje nie zmieniły radykalnie sytuacji ekologicznej świata w ostatnich dekadach. Potwierdzeniem jest nie tylko aktualność problemów; ale wręcz ich multiplikacja

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.466.02

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 466

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: