Object structure
Title:

Terytorialne dysproporcje dostępności usług publicznych w Polsce jako wyzwanie dla polityki spójności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Territorial disparities in public services accessibility in Poland as a challenge for cohesion policy

Creator:

Żelechowski, Maciej

Subject and Keywords:

usługi publiczne ; polityka spójności ; public services ; cohesion policy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 465, s. 166-171

Abstrakt:

Zapewnienie dostępu do usług publicznych jest jednym z zasadniczych zobowiązań państwa wobec obywateli. Zagadnienie to jest poruszane w dokumentach dotyczących polityki spójności UE. Artykuł poświęcono regionalnemu zróżnicowaniu dostępności wybranych usług publicznych w Polsce. Porównań dokonano na poziomie województw. Analiza wskazuje m.in. na znaczące zróżnicowanie międzyregionalne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz wykorzystania Internetu w kontaktach z administracją publiczną

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.465.18

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - społeczeństwo, granice, solidarność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 465

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: