Object structure
Title:

Rozwój pracowników w przedsiębiorstwach MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce – wstępne wyniki badań empirycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Employee development in small and medium enterprises (SME) within the European Social Fund (ESF) in Poland – preliminary research findings

Creator:

Tracz-Krupa, Katarzyna

Subject and Keywords:

rozwój pracowników ; SME's sector ; sektor MŚP ; Europejski Fundusz Społeczny ; Polska ; employee development ; European Social Fund ; ESF ; Poland

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 465, s. 147-155

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wstępnych badań empirycznych dotyczących rozwoju pracowników w przedsiębiorstwach MSP w oparciu o środki unijne z EFS w Polsce w perspektywie 2007-2013. Badania zrealizowano w 50 MSP w I kwartale 2016 r. w województwach dolnośląskim i opolskim, wykorzystując metodę CATI. Wnioski z badań dotyczą: motywów wnioskowania o dofinansowanie unijne, z których wynika, iż przedsiębiorstwa chciały realizować projekty z EFS ze względu na możliwość podniesienia kwalifikacji pracowników; rodzajów działań szkoleniowo-rozwojowych, w których dominowały szkolenia komputerowe, językowe oraz interpersonalne, oraz problemów, z jakimi borykali się beneficjenci, a były nimi: zbyt skomplikowane formularze, nadmierna drobiazgowość urzędników, rozliczających projekty oraz opóźnienia w płatnościach transz unijnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.465.16

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - społeczeństwo, granice, solidarność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 465

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: