Object structure
Title:

Zmiany w wielkości i strukturze wieku potencjalnych zasobów pracy w kontekście demograficznego starzenia się populacji – perspektywa regionalna

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Changes in the size and age structure of potential labour resources in the context of population ageing − regional perspective

Creator:

Richert-Kaźmierska, Anita

Subject and Keywords:

demograficzne starzenie się ; zasoby pracy ; zróżnicowanie regionalne ; population ageing ; labour resources ; regional differences

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 465, s. 138-146

Abstrakt:

Postępujący proces demograficznego starzenia się polskiego społeczeństwa determinuje zmiany w wielkości i strukturze wieku zasobów pracy. Zmiany te nie następują w tym samym tempie i z taką samą intensywnością ani w perspektywie państw Unii Europejskiej, ani w perspektywie polskich regionów. W artykule przedstawiono kierunek i tempo zmian rozmiarów zasobów pracy w latach 1998-2014 w polskich regionach. Analizie poddano również zmiany w strukturze wieku osób w wieku produkcyjnym oraz ich znaczenie dla rynku pracy. Do badania wykorzystano dane z bazy Banku Danych Lokalnych. Dane analizowano w ujęciu statycznym oraz dynamicznym. Aby potwierdzić występowanie międzyregionalnych różnic w wielkości i strukturze wieku zasobów pracy, wykorzystano metodę szeregu rozdzielczego o czterech równych przedziałach klasowych. Podstawowym celem opracowania było wykazanie występowania regionalnych różnic w wielkości i strukturze wieku zasobów pracy oraz konsekwencji pogłębiającego się demograficznego starzenia się dla regionalnych rynków pracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.465.15

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - społeczeństwo, granice, solidarność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 465

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: