Object structure
Title:

Zatrudnieni w administracji samorządowej a poziom rozwoju gmin na przykładzie Dolnego Śląska

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Employed in local governments vs. municipalities’ level of development on the example of Lower Silesia

Creator:

Raczyk, Andrzej ; Szachniewicz, Alicja

Subject and Keywords:

administracja publiczna ; pracujący ; Dolny Śląsk ; local government ; employed ; Lower Silesia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 465, s. 130-137

Abstrakt:

Celem pracy było określenie skali zatrudnienia w administracji samorządowej na poziomie gminnym oraz zbadanie jej związków z poziomem rozwoju społeczno-ekonomicznego poszczególnych jednostek. Horyzont czasowy pracy objął rok 2013, a zakres przestrzenny – wszystkie gminy województwa dolnośląskiego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.465.14

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - społeczeństwo, granice, solidarność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 465

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: