Object structure
Title:

Jakość rządu a dostęp do dóbr publicznych w polskich regionach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The quality of government vs. access to public goods in the Polish regions

Creator:

Miłaszewicz, Danuta

Subject and Keywords:

jakość rządu ; dobra publiczne ; polskie województwa ; quality of government ; public goods ; Polish voivodship

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 465, s. 114-122

Abstrakt:

Władze regionalne realizując przypisane im ustawowo zadania decydują o dostarczaniu dóbr publicznych, które w dużej mierze wpływają na jakość życia mieszkańców. Bezstronność, skuteczność i nieskorumpowanie w trakcie dostarczania dóbr publicznych określają ich dostępność dla obywateli, a jednocześnie świadczą o jakości rządu regionalnego w procesie realizacji swojej polityki. Są też ważnym polem oceny dokonań władz regionalnych. Głównym celem artykułu jest dokonanie takiej oceny oraz ukazanie zróżnicowania przestrzennego jakości rządu w polskich regionach (NUTS2)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.465.12

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - społeczeństwo, granice, solidarność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 465

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: