Object structure
Title:

Zmienność struktury zatrudnienia w Polsce a stabilność przestrzenna systemu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Changes of the structures of employment in Poland vs. the spatial stability of the system

Creator:

Małuszyńska, Ewa

Subject and Keywords:

dywersyfikacja i podobieństwo struktur ; stabilność przestrzenna systemu ; diversification and similarity of structures ; spatial stability of the system

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 465, s. 105-113

Abstrakt:

Wśród zjawisk zachodzących w procesie wzrostu i rozwoju systemów społeczno- gospodarczych obserwuje się zjawisko komplikowania się i specjalizacji struktur. Pomiędzy obu zjawiskami występuje sprzężenie o charakterze zwrotnym. Badania związku mechanizmu zmian strukturalnych z poziomem rozwoju gospodarczego mogą zapobiec lub rozwiązać pojawiające się konflikty w systemie gospodarczym oraz określać tendencje dalszego rozwoju gospodarki. Celem artykułu jest oszacowanie zmian struktury zatrudnienia w Polsce oraz związku tych zmian z poziomem rozwoju gospodarki. Cele szczegółowe opracowania są następujące: 1. określenie zmian stopnia dywersyfikacji struktury zatrudnienia w Polsce; 2. zbadanie zależności między stopniem skomplikowania struktury a stabilnością systemu w ujęciu przestrzennym; 3. określenie zależności pomiędzy stopniem dywersyfikacji struktury a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego. Zakres czasowy badań obejmuje okres 1960-2014. W badaniu szczególną rolę odegrał wskaźnik nierównomierności rozkładu strukturalnego. Wykazano, że zwiększającej się złożoności obserwowanych struktur towarzyszyła zwiększająca się stabilność systemu. Potwierdzono również istnienie dodatniego związku między dywersyfikacją struktury a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.465.11

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - społeczeństwo, granice, solidarność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 465

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: