Object structure
Title:

Uczelnie jako podmiot wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Universities as the subject of support from the European Social Fund

Creator:

Kwiatkowska-Ciotucha, Dorota

Subject and Keywords:

Europejski Fundusz Społeczny ; możliwości rozwojowe polskich uczelni ; uczenie się przez całe życie ; the European Social Fund ; development opportunities of Polish universities ; lifelong learning

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 465, s. 96-104

Abstrakt:

W artykule przedstawiono specyfikę uczelni jako podmiotu starającego się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego (np. realizacja własnych celów statutowych, projekty szkoleniowe i doradcze dla osób spoza społeczności akademickiej, innowacje społeczne, upowszechnienie idei kształcenia ustawicznego). Uwagę skupiono na różnicach w możliwych formach wsparcia uczelni w kolejnych okresach programowania, tj. w latach 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020. Analizie poddano efektywność i długookresowe rezultaty kolejnych rozwiązań. Całość rozważań zilustrowano projektami realizowanymi w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.465.10

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - społeczeństwo, granice, solidarność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 465

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: