Object structure
Title:

Zwiększanie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia jako wyzwanie dla spójności Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Improvement of economic growth and employment as a challenge for the European Union cohesion

Creator:

Bielak, Renata

Subject and Keywords:

Europa 2020 ; wzrost gospodarczy ; rynek pracy ; Europe 2020 ; economic growth ; labour market

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 465, s. 31-39

Abstrakt:

Pięcioletni okres funkcjonowania strategii Europa 2020 wskazuje, że kryzys miał znaczny wpływ na postęp w osiąganiu uzgodnionych celów. W warunkach utrudniających realizację założeń strategii podjęto decyzję o ukierunkowaniu funduszy europejskich na działania wspierające umocnienie rynków pracy i gospodarek krajów członkowskich. Podstawowym narzędziem służącym pobudzaniu wzrostu i zatrudnienia jest polityka spójności. Celem artykułu jest wskazanie aktualnego stanu realizacji strategii Europa 2020, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju gospodarczego i sytuacji na rynku pracy krajów Wspólnoty oraz miejsca Polski w UE. Zróżnicowana dynamika gospodarcza oraz problemy z bezrobociem dotykające wiele państw skłoniły decydentów do weryfikacji obszarów interwencji i większej koncentracji polityki spójności. Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia uznano za warunek konieczny dla osiągnięcia celów unijnej strategii

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.465.03

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - społeczeństwo, granice, solidarność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 465

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: