Object structure
Title:

Jakość i bezpieczeństwo żywności w Polsce

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Food quality and safety in Poland

Creator:

Omieciuch, Joanna

Subject and Keywords:

jakość ; bezpieczeństwo ; żywność ; quality ; safety ; food

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2016, Nr 2 (6), s. 123-134

Abstrakt:

Celem artykułu była ocena poziomu jakości i bezpieczeństwa żywności w Polsce w ostatnich kilkunastu latach. Panuje powszechne przekonanie o wysokiej jakości polskiej żywności. Inni badacze twierdzą, że wysoka jakość dotyczy niewielkiej części sektora żywnościowego (produkty tradycyjne, regionalne, ekologiczne). Część autorów twierdzi, że aktualnie na rynku żywności mamy do czynienia z problemem systematycznego pogarszania się jakości żywności, a o tym świadczą choćby różnego rodzaju „afery żywnościowe” i proceder jej fałszowania. Przeprowadzona analiza wykazała, że trudno jednoznacznie ocenić poziom jakości i bezpieczeństwa żywności w Polsce. W opracowaniu wykorzystano analizę literatury badanego przedmiotu, w tym licznych, wybranych sprawozdań i raportów pokontrolnych różnych organizacji badających jakość i bezpieczeństwo żywności w Polsce, m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Najwyższej Izby Kontroli, Inspekcji Handlowej. W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia, bo obszerność zagadnienia nie pozwoliła zająć się wszystkimi aspektami jakości i bezpieczeństwa żywności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2016.2.09

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2016, Nr 2 (6)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: