Object structure
Title:

Preferencje i postawy wobec prywatnego zabezpieczenia na wypadek niesamodzielności w Polsce

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Preferences and attitudes toward private security in case of dependency in Poland

Creator:

Jurek, Łukasz

Subject and Keywords:

opieka długoterminowa ; zabezpieczenie prywatne ; niesamodzielność ; long-term care ; private security ; dependency

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2016, Nr 2 (6), s. 111-122

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z prywatnym zabezpieczeniem na wypadek niesamodzielności w Polsce. Skupiono się na trzech podstawowych kwestiach: (1) na świadomości ryzyka związanego z niesamodzielnością i koniecznością korzystania z opieki długoterminowej, (2) na skłonności do indywidualnego zabezpieczania się przed tym ryzykiem oraz (3) na preferencjach co do metod tego zabezpieczenia. Informacje zostały zebrane za pomocą metody CATI. Próba badawcza objęła 1026 respondentów w wieku 40-69 lat. Główny wniosek płynący z badania jest taki, że większość respondentów deklaruje wysoką skłonność do zabezpieczania się na wypadek niesamodzielności, jednak ta wysoka skłonność najczęściej nie przekłada się na realne działania. Respondenci są bardzo zachowawczy, jeśli chodzi o preferowane sposoby zabezpieczania się na wypadek niesamodzielności. Za najlepszą metodę zabezpieczenia uchodzi, w pierwszej kolejności, gromadzenie gotówki, a następnie prywatne ubezpieczenie opiekuńcze

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2016.2.08

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2016, Nr 2 (6)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: