Object structure
Title:

Wpływ polityki spójności Unii Europejskiej na zmniejszenie międzyregionalnej luki rozwojowej w Polsce

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Impact of cohesion policy of the European Union on the reduction of the interregional development gap in Poland

Creator:

Truskolaski, Tadeusz ; Waligóra, Kamil

Subject and Keywords:

konwergencja ; polityka regionalna ; algorytm ; PKB ; bezrobocie ; convergence ; regional policy ; algorithm ; GDP ; unemployment

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2016, Nr 2 (6), s. 87-102

Abstrakt:

Polityka spójności jest jednym z filarów Unii Europejskiej. Kierowana do słabszych gospodarczo regionów, a finansowana przez zamożniejsze, jest narzędziem korygującym rozbieżności społeczno-gospodarcze. Rozpoczęcie kolejnej – w przypadku Polski trzeciej – perspektywy finansowej zachęca do podsumowania oddziaływania polityki spójności na zmniejszanie luki rozwojowej między województwami. W tekście przedstawiono zmiany w polityce spójności Unii Europejskiej zachodzące w kolejnych dekadach XX i XXI wieku, na podstawie dostępnych danych statystycznych oceniono sposób podziału środków między województwa w Polsce w dwóch perspektywach finansowych: 2004-2006 i 2007-2013. Za Strategią lizbońską, w której wskazano trzy kluczowe obszary polityki regionalnej, przyjęto mierniki dotyczące społecznego, ekonomicznego i terytorialnego oddziaływania. W ten sposób określono fragmentaryczną skuteczność podziału środków z budżetu UE między województwa. Wskazano również przyczyny opóźnienia we wdrażaniu funduszy unijnych w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 i przedstawiono wnioski, które mogą być wykorzystane podczas przygotowywania polityki spójności na lata po 2020 roku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2016.2.06

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2016, Nr 2 (6)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: