Object structure
Title:

Znaczenie i skutki outsourcingu procesów logistycznych – case study

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Significance and impact of outsourcing of logistics processes − case study

Creator:

Kulińska, Ewa ; Koziarska, Anna

Subject and Keywords:

łańcuch logistyczny ; outsourcing ; ryzyko ; procesy logistyczne ; wnioskowanie statystyczne ; wskaźnik struktury ; supply chain ; risk ; logistics processes ; statistical inference ; the ratestructure

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 1 (55), s. 82-98

Abstrakt:

Celem publikacji jest ustalenie znaczenia i skutków outsourcingu procesów logistycznych, identyfikacja źródeł, rodzajów, przyczyn i skutków ryzyka oraz analiza stanu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wykorzystującym outsourcing procesów logistycznych.Do weryfikacji celu wykorzystano narzędzia badawcze i teoretyczne, takie jak: analiza, synteza, uogólnienia, porównania. W zakresie metod praktycznych wykorzystano: metodę obserwacji oraz metody obliczeniową i analityczną, w tym metody statystyczne (testowaniehipotez statystycznych parametrycznych). Wymierne korzyści prowadzonych badańto wykazanie, na poziomie istotności α = 0,05, że zły obieg informacji, nieterminowość przewozu i złe rozplanowanie tras wymagają natychmiastowej interwencji, wskaźniki struktur pozostałych badanych defektów są akceptowalne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2017.1.07

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 1 (55)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: