Object structure

Title:

Wpływ środowiskowych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią na wartość nieruchomości w miastach uzdrowiskowych na przykładzie miasta Kołobrzeg

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Impact of environmental constraints of space management on the value of real estates in health spas based on Kołobrzeg

Creator:

Czajka, Agnieszka

Subject and Keywords:

uwarunkowania środowiskowe ; wartość nieruchomości ; uzdrowisko Kołobrzeg ; environmental conditions ; value of the property ; health spa of Kołobrzeg

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 467, s. 292-302

Abstrakt:

W artykule przedstawiono, w jaki sposób środowiskowe uwarunkowania wpływają na wartość nieruchomości w miastach uzdrowiskowych. Uwarunkowania środowiskowe, ochrona walorów przyrodniczych są częścią gospodarki przestrzennej, która ma wpływ na rozwój miast. Rozważania oparto na przykładzie miasta Kołobrzeg, które jest jednym z największych uzdrowisk w Polsce. Posiada ono niepowtarzalne walory środowiskowe, dzięki którym zyskuje wielu turystów, a także inwestorów w sferze zarówno gospodarczej, jak i mieszkaniowej. Analizę wpływu środowiskowych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią na wartość nieruchomości przeprowadzono na nieruchomościach gruntowych niezabudowanych w latach 2014-2016, w których to rozwijała się infrastruktura techniczna w mieście. Z badań wynika, że uwarunkowania środowiskowe mają istotny wpływ na wartość nieruchomości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.467.23

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 467 ; Regiony, metropolie, miasta

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu