Object structure

Title:

Atrakcyjność regionów a lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Attractiveness of regions vs. location of special economic zones

Creator:

Walkiewicz, Dominika

Subject and Keywords:

specjalna strefa ekonomiczna ; atrakcyjność regionów ; podstrefa ; lokalizacja ; special economic zones ; region attractiveness ; subzone ; location

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 467, s. 257-267

Abstrakt:

Specjalne strefy ekonomiczne są instrumentem interwencjonizmu państwowego funkcjonującym na terenie Polski od 1994 roku. Powstały w celu restrukturyzacji regionów zacofanych i borykających się z osłabieniem po przejściu z gospodarki centralnej do rynkowej. Z czasem jednak strefy przestały spełniać swoje podstawowe zadanie, a stały się elementem przetargowym przyciągającym inwestorów. Coraz częściej podstrefy tworzone są poza rejonem strefy w wyniku nacisku grup interesu na terenach wysoko rozwiniętych o dużej atrakcyjności. Celem artykułu jest wyjaśnienie tak dużego rozproszenia podstref specjalnych stref ekonomicznych w Polsce i wstępne przybliżenie skutków ich lokalizacji w regionach najbardziej atrakcyjnych. W artykule do analizy atrakcyjności regionów zastosowano metodę punktacji w umownej skali liczbowej z użyciem wybranego systemu oceniania. Następnie wyniki poddano analizie porównawczej. Okres badawczy to rok 2014, dla którego określono wartości wybranych parametrów. Przedmiotem badania są województwa w Polsce oraz podstrefy polskich stref ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.467.20

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 467 ; Regiony, metropolie, miasta

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu