Object structure

Title:

Predykcja z układu równań współzależnych

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Prediction from an interdependent system of equations

Creator:

Wiśniewski, Witold Jerzy

Subject and Keywords:

predykcja ekonometryczna ; prognoza ekonometryczna ; predyktor ; układ równań współzależnych ; econometric prediction ; econometric forecast ; predictor ; system of interdependent equations

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 1 (55), s. 9-20

Abstrakt:

Predykcję z układu równań współzależnych można przeprowadzić na podstawie równań formy zredukowanej. Predykcja z równań formy zredukowanej może jednak prowadzić do prognoz rozbieżnych. W pracy przedstawiona została procedura predykcji z układu równań współzależnych, nazwana zredukowano-łańcuchową. Następuje „rozerwanie” sprzężenia zwrotnego (zamkniętego cyklu powiązań). Umożliwi to rozpoczęcie predykcji, która będzie kontynuowana zgodnie z kierunkiem w mechanizmie powiązań zmiennych łącznie współzależnych, według zasady predykcji łańcuchowej. Prognoza z równania formy zredukowanej zostanie wykorzystana do szacowania prognoz, zgodnie z regułą pre-dykcji łańcuchowej w pozostałych równaniach układu. Procedurę predykcji kontynuuje się, jeśli prognoza z formy zredukowanej różni się istotnie od prognozy z tegoż równania formy strukturalnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2017.1.01

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 1 (55)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu