Object structure
Title:

Czynniki innowacyjności polskich regionów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Factors of innovativeness of the Polish regions

Creator:

Klemens, Brygida ; Heffner, Krystian

Subject and Keywords:

innowacyjność regionów ; czynniki innowacyjności ; centra regionalne ; rozwój regionów ; innovativeness of regions ; innovativeness factors ; regional centres ; regions development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 467, s. 187-201

Abstrakt:

W artykule analizuje się czynniki innowacyjności w kontekście ich wiodącej albo wspomagającej roli w rozwoju regionów w Polsce. Głównym celem analizy jest określenie, które z czynników oddziałują na cały region, a które są istotne przede wszystkim dla rozwoju regionalnych centrów. Analiza wybranych charakterystyk innowacyjności w układzie regionalnym Polski prowadzi do konkluzji, że wiele działań związanych z innowacyjnością, ze względu na związane z nimi procesy decyzyjne oraz formy finansowania i zarządzania, ma tendencję do lokowania się w największych ośrodkach miejskich z regionalnymi i ponadregionalnymi funkcjami administracyjnymi. Oznacza to, że zróżnicowanie polskich regionów (województw) pod względem innowacyjności jest praktycznie tożsame z innowacyjnością charakteryzującą ich główne ośrodki miejskie. Regiony nie wzmacniają rozwoju swoich centrów, ale ich główne ośrodki miejskie są katalizatorami innowacyjnego rozwoju. W artykule wykorzystano analizę desk research (literatura przedmiotu oraz wybrane dokumenty strategiczne regionów)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.467.16

Language:

pol

Relation:

Regiony, metropolie, miasta ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 467

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: