Object structure
Title:

Wartość jako uniwersalna miara sukcesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Value as universal measure of success in enterprise’s management

Creator:

Łobos, Krzysztof ; Szewczyk, Mirosława

Subject and Keywords:

wartość przedsiębiorstwa ; analiza czynnikowa ; determinanty kreowania wartości ; Diamenty Forbesa ; value of enterprise ; factor analysis ; determinants of value creation ; Forbes Diamonds

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8, s. 379-388

Abstrakt:

Przeprowadzono badanie 142 przedsiębiorstw z listy „Diamentów Forbesa” z lutego 2011 roku. Analiza czynnikowa oparta na czterech zmiennych uznanych za miary sukcesu tych spółek prowadzi do wniosku, że główną determinantą wartości są realizowane przychody. Z kolei duże wzrosty wartości mogą być realizowane zarówno przez spółki niewielkie, jak i prowadzące działalność na dużą skalę. Praktyczną wskazówką dla zarządzających przedsiębiorstwami jest postulat rozpoznania, jakie inwestycje (np. majątek rzeczowy określonego rodzaju, kompetencje zatrudnionych, image firmy) w największym stopniu determinują zdolność przedsiębiorstwa do generowania przychodów obecnie i w przyszłości. W tej kwestii wyróżniono w artykule dwa modelowe typy przedsiębiorstw: realizujące przychody głównie na bazie majątku rzeczowego oraz kompetencji i wizerunku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: