Object structure
Title:

Wpływ kapitału intelektualnego na kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Influence of intellectual capital on the creation of competitive advantage of enetrprises

Creator:

Końska, Mariola

Subject and Keywords:

kapitał intelektualny ; przewaga konkurencyjna ; kapitał ludzki ; intellectual capital ; competitive advantage ; human capital

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8, s. 356-369

Abstrakt:

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie kluczowych składników kapitału intelektualnego w obszarach: organizacyjnym i rynkowym, zarządzania kapitałem ludzkim i zarządzania wiedzą w organizacji. Przedstawiona alternatywna propozycja klasyfikacji, odmienna od tradycyjnej, zakłada podział na grupy składników podobnych tematycznie i powiązanych ze sobą, które to, planowo i sukcesywnie wykorzystywane, przyczyniają się do uzyskania i utrzymania przez przedsiębiorstwo trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku. Artykuł jest oparty na badaniach literaturowych i poparty przykładami z praktyki przedsiębiorstw zagranicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: