Object structure
Title:

Źródła efektów synergicznych gospodarstw zrzeszonych w grupach producentów rolnych

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Sources of synergy effects in the farms which collaborate in the agricultural producers groups

Creator:

Domagalska-Grędys, Marta

Subject and Keywords:

synergia ; efekty synergiczne ; grupy producentów rolnych ; synergy ; synergy effects ; agricultural producers groups

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8, s. 322-334

Abstrakt:

Celem badawczym było wskazanie potencjalnych źródeł efektów synergicznych, które mogą inspirować rolników do współdziałania w grupach producentów rolnych. Efekty synergiczne są niedostępne dla pojedynczych gospodarstw, zatem warunki ich tworzenia nie tylko sprzyjają procesom integracyjnym w rolnictwie, ale przede wszystkim przyspieszają rozwój gospodarstw. Badania oparto, wykorzystując teorię i kwestionariusze wywiadu bezpośredniego wśród członków grup producentów rolnych województwa podkarpackiego. Wynika z nich między innymi, że zarówno pozytywne, jak i negatywne efekty współdziałania mogły stanowić źródło pozytywnych efektów synergicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: