Object structure
Title:

Rola i umiejętności kadry kierowniczej w obliczu spowolnienia gospodarczego

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Role and skills of management team at the time of economical downturn

Creator:

Żarczyńska-Dobiesz, Agnieszka

Subject and Keywords:

kadra kierownicza ; kryzys gospodarczy ; role i umiejętności kierownicze ; managers ; crisis ; managers’ role and skills

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8, s. 288-297

Abstrakt:

Efektywne funkcjonowanie w warunkach wysokiej konkurencji i złożonego otoczenia stanowi ogromne wyzwanie, jakiemu muszą sprostać organizacje. Kryzys, który rozpoczął się pod koniec 2008 roku, spowodował, że wiele przedsiębiorstw działało w warunkach dużego ryzyka i niepewności, a kadra kierownicza przyjęła strategię przetrwania i powielała nieefektywne działania z przeszłości. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jaką postawę (rolę, umiejętności) powinno przyjąć kierownictwo w okresie zmian, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie całej organizacji. Rozważania prezentowane w opracowaniu mają charakter teoretyczno-empiryczny, w głównej mierze bazują na literaturze z obszaru zarządzania oraz na przeprowadzonych badaniach empirycznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: