Show structure

Title:

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w naukach o zarządzaniu

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Corporate Social Responsibility and schools of management

Creator:

Jasińska, Jolanta

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność ; zarządzanie ; strategia ; zarządzanie strategiczne ; zarządzanie kadrami ; corporate social responsibility ; strategy ; strategic management ; human resources management

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8, s. 208-216

Abstrakt:

Artykuł jest próbą znalezienia miejsca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na gruncie nauk o organizacji i zarządzaniu. W pracy przedstawiono główne szkoły zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych nurtów zarządzania strategicznego. Rozważania koncentrowały się na problematyce pracowniczej, gdyż ten element wydaje się być szczególnie istotny z punktu widzenia istoty społecznej odpowiedzialności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu