Object structure
Title:

Wieloaspektowy kontekst kształcenia ustawicznego

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Multifaceted context of lifelong learning

Creator:

Janiak-Rejno, Iwona

Subject and Keywords:

kształcenie ustawiczne ; europejskie ramy kwalifikacji ; krajowe ramy kwalifikacji ; proces uczenia się ; typy uczenia się ; lifelong learning ; The European Qualifications Framework ; the learning process ; types of learning

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8, s. 195-207

Abstrakt:

W gospodarce opartej na wiedzy kształcenie ustawiczne postrzega się nie tylko jako pilną potrzebę, ale też wymóg cywilizacyjny i warunek ludzkiej egzystencji. Jest tematem wielu społecznych dyskusji i ważnym celem działań organizacji kształtujących współczesną politykę polską i europejską. Problem uczenia się przez całe życie staje się więc coraz bardziej złożony, dotykający różnych podmiotów i aspektów. Celem artykułu jest przedstawienie, na bazie studiów literaturowych, najistotniejszych kwestii stanowiących jego ogólny kontekst, od współczesnych przesłanek działań w tym obszarze, poprzez wskazanie uwarunkowań prawnych, spojrzenie na kształcenie ustawiczne z punktu widzenia dorosłego człowieka jako podmiotu uczącego się, aż po wskazanie zarysów współczesnej polityki uczenia się przez całe życie w perspektywie polskiej i europejskiej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: