Object structure
Title:

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Occupational safety and health management

Creator:

Chomątowska, Barbara

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo i higiena pracy ; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ; safety and health at work ; occupational safety and health management ; OSHM ; OSHMS

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8, s. 160-170

Abstrakt:

Zmiany zachodzące w świecie pracy powodują, że zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy stają się coraz ważniejsze. Decydują o tym przede wszystkim nowe zagrożenia stwarzane przez pracę, proces jej świadczenia oraz środowisko pracy, ze szczególnym wskazaniem na stres, molestowanie i przemoc. Skuteczność działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników wymaga, aby były one prowadzone w ramach uporządkowanego systemu zarządzania wdrożonego w tych organizacjach. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy powinien być integralną częścią ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Celem artykułu jest wprowadzenie do problematyki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach, zarysowanie najważniejszych zagadnień z tego obszaru

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: