Object structure
Title:

Zarys metodyczny systemu best value

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Methodical outline of Best Value system

Creator:

Wodecka-Hyjek, Angelika

Subject and Keywords:

best value ; new public management ; usługi publiczne ; jakość ; Wielka Brytania ; British public sector ; quality ; value analysis

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8, s. 138-148

Abstrakt:

Opracowanie ma charakter metodologiczny, oparty na analizie literatury przedmiotu. Na wstępie opracowania ukazane zostały uwarunkowania powstania systemu best value w kontekście trendu nowego zarządzania publicznego oraz odniesienia do klasycznej analizy wartości. Następnie ukazano założenia systemu z uwzględnieniem specyfiki jakości usług publicznych, wartości użytkowej oraz optymalizacji procesu ich świadczenia. Szczegółowo scharakteryzowano też cykl postępowania badawczego. W końcowej części opracowania wyartykułowano kontekst zmian w rezultacie stosowania systemu, powołując opisywane w literaturze badania samorządów w Wielkiej Brytanii. Zaakcentowano też korzyści i ograniczenia systemu best value

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: