Object structure
Title:

Koncepcja kaizen w jednostce samorządu terytorialnego

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Kaizen concept in a local government unit

Creator:

Krasiński, Marek

Subject and Keywords:

kaizen ; japońskie koncepcje zarządzania ; zarządzanie w jednostce samorządu terytorialnego ; gmina ; Japanese management concepts ; management of the Local Government Unit

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8, s. 89-98

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie teoretycznych możliwości zastosowania filozofii kaizen w jednostce samorządu terytorialnego, w zawężeniu do samorządu gminnego. Autor prezentuje podstawowe uwarunkowania organizacyjno-formalne pracy urzędu gminy, a także przedstawia podstawowe założenia koncepcji kaizen, które są w nim możliwe do wdrożenia. Poprzez teoretyczną egzemplifikację postulowanych przez kaizen usprawnień autor dochodzi do wniosków, że kluczowe działania zmierzające do usprawnienia pracy urzędu to skupienie się na badaniu przyczyn powstawania problemów, eliminowaniu marnotrawstwa, usprawnieniu komunikacji wewnętrznej oraz delegowaniu uprawnień

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: