Show structure

Title:

Koncepcje controllingu w niemieckim obszarze językowym – wybrane aspekty badań literaturowych

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Concepts of controlling in German-speaking area – selected aspects of literature research

Creator:

Karwacki, Piotr

Subject and Keywords:

controlling ; koncepcje controllingowe ; controlling concept

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8, s. 75-88

Abstrakt:

W artykule opartym na literaturze przedmiotu autor przedstawia wyniki badań literaturowych. Charakterystyka koncepcji, definicje controllingu różnych autorów zajmujących się controllingiem oraz ocena stanu badań nad koncepcjami w niemieckim obszarze językowym stanowią podstawowy problem, który opisuje autor. Artykuł stanowi prezentację różnorodnych koncepcji i stanowisk autorów w odniesieniu do zasadniczego problemu, jakim jest znaczenie koncepcji controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu