Object structure

Title:

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych potencjalnych przedsiębiorców branży ICT

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Training needs analysis of future ICT entrepreneurs

Creator:

Wójcik, Dagmara

Subject and Keywords:

identyfikacja potrzeb szkoleniowych ; potrzeby kompetencyjne ; przyszli młodzi przedsiębiorcy ; sektor ICT ; training needs analysis ; competence needs ; future entrepreneurs ; ICT industry

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 4 (29), s. 146-158

Abstrakt:

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, mimo iż stanowi obszar rozważań wielu badaczy, jak dotąd była przeprowadzana wyłącznie z wewnętrznej perspektywy organizacji. Proponowane w literaturze sposoby oceny potrzeb szkoleniowych ujawniają zatem pewne luki, które uniemożliwiają przeprowadzenie rzetelnej diagnozy potrzeb kompetencyjnych. Artykuł koncentruje się na sektorze ICT, analizowanym w kontekście potrzeb szkoleniowych przyszłych młodych przedsiębiorców. Wydaje się, iż dla celów rzetelniej diagnozy potrzeb kompetencyjnych należy wyjść poza granice organizacji. Celem artykułu jest krytyczna ocena dominującego podejścia do identyfikacji potrzeb szkoleniowych oraz próba wypełnienia luki poznawczej przez propozycję włączenia zewnętrznej perspektywy analizy jako uzupełniającej rzetelną diagnozę potrzeb kompetencyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.4.10

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 4 (29)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu