Object structure
Title:

Metody analizy strategicznej jako narzędzie do tworzenia strategii dla przedsiębiorstwa z sektora produkcji urządzeń chłodniczych

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Methods of strategic analysis as a tool for creating a strategy for an enterprise from the refrigeration appliances industry

Creator:

Paluch, Agata

Subject and Keywords:

analiza strategiczna ; strategia ; przedsiębiorstwo ; potencjał strategiczny ; strategic analysis ; strategy ; enterprise ; strategic potential

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 4 (29), s. 117-132

Abstrakt:

Celem niniejszego opracowania było zbadanie kilku metod analizy strategicznej, które w efekcie przyczyniły się do sformułowania ogólnych wniosków dotyczących planu rozwoju dla średniego przedsiębiorstwa, spółki z branży produkcji urządzeń chłodniczych. Do analizy posłużono się narzędziami, jakimi są model 5 sił Portera, mapa grup strategicznych, kluczowe czynniki sukcesu sektora, macierz portfelowa oraz analiza łańcucha wartości. Każde z narzędzi badawczych zostało odniesione do działalności spółki. Potencjał strategiczny badanego przedsiębiorstwa jest bardzo duży, przedsiębiorstwo ma ewidentną przewagę nad konkurencją i dobrą pozycję na rynku, która pozwoli jej w najbliższych latach wdrożyć z powodzeniem proponowaną strategię. Z analizy wynika, że spółka ma duży potencjał strategiczny oraz wiele możliwości rozwoju

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.4.08

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 4 (29)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: