Object structure
Title:

Otwarte innowacje jako strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrami kreatywnymi

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Open innovations as a strategic challenge in the management of creative clusters

Creator:

Moszkowicz, Krystyna ; Bembenek, Bogusław

Subject and Keywords:

klaster ; zarządzanie ; kreatywność ; innowacja ; rozwój ; cluster ; management ; creativity ; innovation ; development

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 4 (29), s. 99-116

Abstrakt:

Rozważania o wartości otwartych innowacji w zarządzaniu rozwojem klastrów kreatywnych rozpoczęto od charakterystyki sektora kreatywnego. W artykule podkreślono, że sektor ten – jako wewnętrznie zróżnicowany – ma strategiczne znaczenie zarówno dla polskiej, jak i europejskiej gospodarki, gdyż stanowi solidny filar gospodarki opartej na wiedzy. Następnie zwrócono uwagę na znaczną różnorodność definicji klastra kreatywnego, podkreślając, że sytuacja ta utrudnia precyzyjne dokonywanie badań i analiz. Wskazano na potencjał rozwoju klastrów kreatywnych i ich rolę w pozyskiwaniu i rozwoju kapitału ludzkiego, kapitału społecznego oraz przyciąganiu zainteresowania inwestorów strategicznych czy kształtowaniu atrakcyjnej przestrzeni dla rozwoju innowacji wartości. W trzeciej części artykułu scharakteryzowano istotę koncepcji otwartych innowacji oraz potencjalną wartość implementacji tej koncepcji w zarządzaniu rozwojem klastrów kreatywnych. Rozważania naukowe zawarte w niniejszym artykule prowadzono, opierając się na wynikach badań teoretycznych i badań typu desk research

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.4.07

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 4 (29)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: