Object structure

Title:

Zdolności relacyjne w kształtowaniu dynamicznych zdolności przedsiębiorstwa

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Relational abilities in shaping the dynamic abilities of the company

Creator:

Danielak, Wiesław

Subject and Keywords:

zarządzanie relacjami z klientem ; zdolności relacyjne ; zdolności dynamiczne ; relationship management ; relational abilities ; dynamic capabilities

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 4 (29), s. 28-37

Abstrakt:

Celem artykułu jest ukazanie złożonej natury zdolności relacyjnych oraz ich znaczenia w kształtowaniu zdolności dynamicznych przedsiębiorstwa. Ma to swoje uzasadnienie szczególnie w warunkach zmian otoczenia, gdzie przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa może zależeć od umiejętności kadr kierowniczych i pracowników w obszarze wykorzystania zdolności relacyjnych do rozwoju zdolności dynamicznych przedsiębiorstwa. Przyjęto założenie, że dynamiczne otoczenie i zdolności relacyjne oraz zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi oddziałują na zdolności dynamiczne przedsiębiorstwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.4.02

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 4 (29)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu