Object structure
Title:

Interesariusze u źródeł długowieczności biznesu

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Stakeholders at the sources of business longevity

Creator:

Wójcik-Karpacz, Anna

Subject and Keywords:

społeczna efektywność przedsiębiorstwa ; społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa ; społeczna wrażliwość przedsiębiorstwa ; wyniki finansowe przedsiębiorstwa ; interesariusze ; corporate social performance ; CSP ; corporate social responsibility ; CSR ; corporate social responsiveness ; corporate financial performance ; stakeholders

Description:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 1, s. 30-36

Abstrakt:

Celem publikacji jest zarys implikacji godzenia interesów różnych grup interesariuszy w kontekście przetrwania przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono wybrane definicje i klasyfikacje interesariuszy oraz pokrótce scharakteryzowano znaczenie ich poszczególnych grup dla kontynuowania działalności biznesowej. Publikacja przywołuje również spór badawczy na temat tego, co jest, a co nie jest problemem społecznym. Studia literatury pozwoliły także na przytoczenie zestawu problemów interesariuszy i problemów społecznych oraz wskazówek wykorzystywanych w praktyce do ich wyodrębniania. Przedstawiono także wybrane konceptualizacje konstruktów corporate social performance (CSP), corporate social responsibility (CSR1) i corporate social responsiveness (CSR2) wraz z istniejącymi w literaturze propozycjami poziomów analizy wybranych koncepcji przydatnych do oceny biznesu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2017.1.05

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: